Anjalan vapaaehtoinen palokunta perustettiin vuonna 1894 suojelemaan Anjalan puukirkkoa. Maaseudun Suomalainen Paloapuyhtiö oli edellyttänyt edellisenä vuonna hankittavaksi paloruiskua tähän tarkoitukseen. Tähän tarkoitukseen Anjalan kunta lainasi 600 markkaa ja ruisku hankittiin.

30. syyskuuta vuonna 1894 ruiskulle päätettiin rakentaa erillinen suoja kirkkoa vastapäätä olevalle tontille, sen hoitajaksi nimettiin Matti Hollstén ja hänen tehtäväkseen annettiin hankkia ruiskulle päteviä käyttäjiä.

Sunnuntaina 7.10.1894 Hollsténin kotona pidettiin Anjalan Vapaaehtoisen Palokunnan perustamiskokous, jossa läsnä olleet 12 henkilöä ilmoittautuivat VPK:n jäseniksi.

-Kirsi Sali, Kirkon suojelusta yhteiskunnan turvaksi

Kirkon suojelusta alkunsa saanut Vapaaehtoinen Palokunta on kiinteä osa Anjalaa, joka nykyään kuuluu Kouvolaan. Vuosien saatossa on tapahtunut paljon.

Vuonna 1935 Anjalan kunnalle annettiin ensimmäinen palojärjestys ja seuraavana vuonna kunta sai oman palopäällikkönsä. Palotalli valmistui vuonna 1940.

1948 palokunta sai ensimmäisen autonsa.

1958 Palokuntaan perustettiin poikaosasto. Vuonna 1977 sen nimi muutettiiin nuoriso-osastoksi ja tytöt tulivat mukaan toimintaan.

Vuonna 1973 Anjalan palokuntanaiset ry perustettiin, mutta he päättivät sulautua vuonna 2002 VPK:n harrastusosastoon.

1980 Anjalan paloaseman rakentaminen alkoi ja rakennus valmistui kahden vuoden kuluttua. Vuonna 2006 paloaseman tontille rakennettiin huolto-ja varastorakennus.

Nykyään Kouvolan kaupungissa Anjalan Vapaaehtoinen Pakokunta on sopimuspalokuntana osa Kymenlaakson pelastuslaitosta, joka suojaa ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä kaikissa pelastustoimelle säädetyissä tehtävissä Kymenlaakson maakunnan alueella.