Anjalan VPK:n toimintaorganisaatio

Anjalan Vapaaehtoinen Palokunta RY tuottaa palveluja osana Kymenlaakson Pelastuslaitoksen pelastustoimintaa.

Palokunnan toimintaa ohjaa hallitus ja sen alaisuudessa toimivat osastot.

Hallitus:

 • tehtävänä toimeenpanna toiminnan suunnittelun päätökset
 • huolehtii palokunnan toimintavalmiudesta ja toiminnan kehittämisestä
 • valmistelee ja järjestää kokoukset
 • valvoo ja vastaa henkilöstön koulutuksesta, sekä  palokunnan tiloista ja kalustosta
 • vastaa kaikesta edustaen Anjalan Vapaaehtoista Palokuntaa

Hälytysosasto:

 • huolehtii sammutus – ja pelastustehtävistä palokuntasopimuksessa sovittujen asioiden pohjalta
 • ensivastetoiminnasta
 • yhteistyötä tarvittaessa muiden viranomaisten kanssa
 • yhteistyötä pelastuslaitoksen kanssa

Harrastusosasto:

 • varainhankintatoimintaa
 • liikunta- ja virkistystoimintaa
 • kilpailutoimintaa
 • vanhasta kalustosta huolehtimista
 • veteraanitoiminnasta huolehtiminen

Nuoriso-osasto:

 • nuorisolle suunnattua palokuntatoimintaa ikäryhmissä
 • kerho-, virkistys-, retkeily-, tutustumis-, yms. toimintaa vastapainoksi palokuntatoiminnalle
 • kilpailutoimintaa